Ecover na nádobí heřmánek a měsíček 450ml

Kód: 5091
72 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Přípravek na mytí nádobí s heřmánkem a měsíčkem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Složení: 5 - 15%: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky. < 5%: parfém (limonen). Další: voda, alkohol denat., chlorid sodný, citrát sodný, kyselina citronová, extrakt z měsíčku (Calendula), extrakt z heřmánku (Chamomile), syrovátka.
VAROVÁNÍ H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Návod na použití: jedno stlačení láhve je doporučená dávka na umyvadlo se špinavým nádobím.
Vlastnosti: Přípravek obsahuje složky na rostlinné a minerální bázi.
Obsah 500ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: