Ecover Prášek na praní color 1,2kg

Kód: 5098
271 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Prací prášek na barevné prádlo Ecover 1,2kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Složení: 15 - 30: zeolit. 5 - 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky. < 5 %: mýdlo, parfém (obsahuje limonen; může vyvolat alergickou reakci, linalool), enzymy. Další: uhličitan sodný, síran sodný, hydrogenuhličitan sodný, polypeptid, polyitaconate, voda, sodiumdisilicate, sodná sůl karboxymethylškrobu, celulosová guma.
VAROVÁNÍ
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje Limonene (D-) EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: