Ecover Tablety do myčky 1,4kg

Kód: 6054
Značka: ECOVER
440 Kč / ks
Na dotaz
Tablety do myčky Classic Ecover 1,4kg (70 tablet)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tablety do myčky jsou bez fosfátů. Výrobek nebyl testován na zvířatech. Obsahuje přírodní složky. Odstraňuje zbytky jídel z nádobí. Použijte jednu tabletu na každý mycí cyklus. Odstraňte obal z tablety a tabletu vložte do dávkovače. Pokud se tableta nedá umístit do dávkovače, vložte ji do košíku na příbory. Pravidelně kontrolujte leštidlo. Zapněte myčku. Kuchyňské nádobí, které je vyrobeno z následujících materiálů, nejsou vhodné do myčky: stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán, plast, dřevo, slonovina a kosti. Nádobí z těchto materiálů může být umýváno v tekutém pracím prostředku Ecover. Obal chrání tablety před vlhkostí a je 100 % recyklovatelný. VAROVÁNÍ H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Složení: 5-15%: bělící činidlo na bázi kyslíku. < 5% : neiontové povrchově aktivní látky, parfém (limonen), enzymy. Další: citrát sodný, uhličitan sodný, disodium-didilikát, hydrogenuhličitan sodný, bělící aktivátor, polypeptid, sorbitol, glukonát sodný, glycerin. EAN: 5412533409390

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: