Feel Eco Leštidlo do myčky 0,5 l

Kód: 389
Značka: FEEL ECO
114 Kč / ks
Skladem (2 ks)
Možnosti doručení
Leštidlo do myčky Feel Eco 0,5l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ekologické leštidlo do myčky, které zabraňuje vzniku skvrn na nádobí při usychání. Vaše sklenice a příbory budou opět zářivé čisté a eze šmouh. Prostředek obsahuje pečlivě vybrané složky, které se rychle rozkládájí v přírodě a nezatěžují životní prostředí. Leštidlo je vhodné k užití do všech automatických myček nádobí. Doporučujeme použít v kombinaci s dalšími výrobky Feel Eco - prášek do myčky a sůl do myčky. Pro správnou účinnost kontrolujte hladinu leštidla v myčce a v případě nedostatku je doplňte. Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazenya pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EAN: 8594005472860

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: