Feel Eco na nádobí a zeleninu 0,5 l

Kód: 382
Značka: FEEL ECO
80 Kč / ks
Skladem (2 ks)
Možnosti doručení
Čisticí prostředek na nádobí a zeleninu Feel Eco 0,5l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce účinný a šetrný čisticí prostředek na ruční mytí a k mytí ovoce a zeleniny. Je složen výhradně ze snadno biologicky odbouratelných surovin, které mají minimální dopad na životní prostředí. Společným působením aktivních složek dosahuje vysoké mycí účinnosti a dokáže velmi efektivně odstranit veškerou mastnotu a nečistoty z mytého nádobí a zanechá jej čisté a beze šmouh. Zároveň chrání pokožku vašeich rukou díky obsahu zvláčňujícího glycerinu. Složení: 15% nebo více, avšak méně než 30%: aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332 + P313 Při podráždění kůže. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje alkylpolyglukosid C10-16.< EAN: 8594005475755

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: