Feel Eco Prací gel 1,5l Color

Kód: 380
Značka: FEEL ECO
239 Kč / ks
Skladem (2 ks)
Možnosti doručení
Prací gel color Feel Eco 1,5l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Koncentrovaný tekutý prostředek určený k praní barevného a tmavého prádla. Díky svému koncentrovanému složení a vysokému obsahu enzymů je velmi účinný již při nízkých teplotách. Zároveň obsahuje složky, které chrání a oživují barvu praných textilií. Aktivní látky obsažené v pracím prostředku jsou rostlinného původu a jsou snadno biologicky rozložitelné. Prací gel není vhodný pro vlnu a hedvábí. Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15%: neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5%: enzymy, parfémy, METHYLCHLOROIZOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Obsahuje: alkoholy, C13-15, větvené a lineární, etosylované. Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Obsahuje směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. EAN: 8594005475830

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: